Gå til hovedindhold

Kemikalier

Moreland har et stort udvalg af kemikalier til badebassiner, pools og spabade. Det er vigtigt at holde badebassinet rent, da det både bliver en bedre og sjovere oplevelse at bade, og holdbarheden på bassinet bliver også forlænget ved hjælp af den rette pleje. For optimal vandpleje kan der købes forskellig kemi og tilbehør for vedligeholdelse og rensning af badebassinet. Test Strips benyttes til at måle vandets pH-værdi, klordispenser og klortabletter til desinfektion af badevandet, og hvis der ønskes klorfri vandpleje og badevand er CombiTabs perfekt til formålet. Moreland sælger også totale startsæt med alle de plejemidler, der skal til for optimal vandpleje.

Nederst på siden introduceres en komplet guide med 5 trin, så behandlingen af vandet i poolen nemt kan overskues. Moreland sidder klar til at hjælpe med vejledning og har altid skarpe priser og gode tilbud på kemikalier til badebassiner, pools og spabade. Køb nu - vi sender alle hverdage.

Swim & Fun Klar Pool 1L

69,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun pH-Minus

69,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun SeaKlear 1L

79,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun KiddyPool

89,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun Klor Starter 1kg

89,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun FlokPool 1L

99,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun MultiMate klortablet

199,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun startsæt klor

249,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun Klor Starter granulat 5kg

349,-

10+ stk. på lager.
Swim & Fun MultiKlor 5kg

349,-

10+ stk. på lager.
Moreland pool startsæt

414,-

10+ stk. på lager.

Mere info om kemikalier

Moreland har et stort udvalg af kemikalier til badebassiner, pools og spabade. Det er vigtigt at holde badebassinet rent, da det både bliver en bedre og sjovere oplevelse at bade, og holdbarheden på bassinet bliver også forlænget ved hjælp af den rette pleje. For optimal vandpleje kan der købes forskellig kemi og tilbehør for vedligeholdelse og rensning af badebassinet. Test Strips benyttes til at måle vandets pH-værdi, klordispenser og klortabletter til desinfektion af badevandet, og hvis der ønskes klorfri vandpleje og badevand er CombiTabs perfekt til formålet. Moreland sælger også totale startsæt med alle de plejemidler, der skal til for optimal vandpleje.

Nederst på siden introduceres en komplet guide med 5 trin, så behandlingen af vandet i poolen nemt kan overskues. Moreland sidder klar til at hjælpe med vejledning og har altid skarpe priser og gode tilbud på kemikalier til badebassiner, pools og spabade. Køb nu - vi sender alle hverdage.

banner

Guide til vandpleje

Her på siden findes en oversigt over de kemikalier der skal til for at få optimalt badevand. Der er alt lige fra klor til Test Strips og pH-regulering. Nærmere information om dosering mm. fremgår altid på emballagen, så den passende mængde kemi til poolens størrelse bliver tilsat.

Generelt kan behovet for kemikalier mindskes i poolen ved at anvende cover og sørge for, at der ikke ligger blade mm. i poolen. Det er desuden også en god ide at være afskyllet, så krop og badetøj bliver skyllet fri for snavs, sæberester og makeup, inden man hopper i poolen.

Trin 1: Mål pH-værdi

Ved måling af vandets pH-værdi benyttes Test Strips, pH-Plus og pH Minus. kemikalier

pH-værdien påvirker resultatet af al vandpleje. Det er derfor vigtigt at vide, om vandet er surt (blødt) eller basisk (hårdt). Det første og vigtigste trin er derfor altid at måle og justere pH-værdien! Dette måles let med Test Strips.

Den ideelle pH-værdi er 7,0 - 7,4 (tilstræb en værdi på 7,2). Inden for idealværdien er vandet neutralt, og klortilsætningen har en optimal nyttevirkning. Samtidigt er badekomforten i top ved badning i velbalanceret vand.

pH-værdi for høj

Er pH-værdien over 7,4, skal der bruges pH Minus til justering af vandet. Dette er aktuelt de fleste steder i Danmark. For høj pH-værdi gør vandet tåget eller mælket med en dårlig klorvirkning. Røde irriterede øjne ved badning skyldes oftest, at pH-værdien er for høj.

pH-værdi for lav

Er pH-værdien under 7,0, skal der bruges pH-Plus. For lav pH-værdi gør vandet aggressivt overfor poolens metaldele. For lav pH-værdi kan ske efter perioder med meget regn.

Trin 2: Desinfektion af badevandet

Ved desinfektion af badevandet benyttes Klor Starter (hurtigklor) og Klor WeekTab (langsomklor) eller CombiTabs (klorfri). kemikalier

Vandet skal være rent og klart, så poolen eller badebassinet altid er et sikkert og sundt sted at være i. Partikler af snavs og bakterier bliver løbende tilført vandet fra omverdenen, og bakterier kan formere sig hurtigt i vand på over 20 ºC. For at undgå dette benyttes desinficerende vandplejemidler. De benyttede desinfektionsmidler er såkaldte oxidanter, der omfatter produkter baseret på klor og aktivt ilt (klorfri metode). Fælles for disse er, at de skal tilføres kontinuerligt i poolvandet. Mængden af nødvendigt desinfektionsmiddel varierer og afhænger af vandets pH-værdi, temperatur og renhed. Højere doser er nødvendige for vand med forkert pH-værdi, varmt vand samt pools eller badebassiner, der er udsat for høj solbestråling. Det samme gælder jo mere poolen benyttes, og når flere forurenende elementer såsom blade, græs, solcreme, kosmetik og hår kommer i badevandet.

Trin 2A: Chokbehandling

En chokbehandling foretages med Klor Starter også kaldet hurtigklor.

Chokbehandlingen skal ske, når poolen lige er fyldt op med vand, eller hvis der er problemer med vandet. En chokbehandling indebærer, at vandets pH-værdi justeres og dernæst tilføres en højere dosis desinfektionsmiddel end normalt for effektivt at desinficere vandet helt og fjerne evt. belægninger og misfarvning.

Mængden af desinfektionsmiddel kommer an på, hvordan kvaliteten af vandet er. Hvis vandet har en forkert pH-værdi, vandet er varmt eller udsat for en høj solbestråling, kræver det en højere dosis. Det samme er tilfældet i højsæsonen, hvor der er stor risiko for at blade, græs, solcreme, kosmetik og hår ender i badebassinet. For at få den mest sikre og præcise dosering, kan der købes en digital poolvægt, som giver en korrekt dosering, der samtidig er omkostningsbesparende, da det er nemt at undgå overdosering.

Trin 2B: Løbende vedligeholdelse

Klor WeekTab også kaldet langsomklor benyttes til at fastholde et passende klorindhold i vandet så det hele tiden holdes friskt og rent at bade i. Tabletterne placeres i en børnesikret flydende kemikaliedispenser. Tabletterne indeholder stabilisator, som modvirker nedbrydning fra solens UV-stråler. Afhængig af aktivitet og vejrforhold tilsættes nye tabletter ca. én gang om ugen.

Trin 2C: Klorfri metode

Ønskes klorfrit vand er CombiTabs den perfekte plejetablet til vedligeholdelse. Den unikke 3-fase brusetablet desinficerer alle urenheder og giver rent og klart badevand. For at undgå afblegning af lineren bør brusetabletten placeres i en flydende kemikaliedispenser eller i poolens skimmer.

Trin 3: Forebyg belægninger og misfarvninger

KlarPool benyttes til at forebygge, at poolen bliver glat og får belægninger på bund og sider.

klarpool

Det er svært at undgå belægninger, da sporer fra mikroorganismer transporteres gennem luften. Det omgivende miljø - høj varme, meget regn og stor badeaktivitet påvirker også udviklingen af belægninger i poolen.

Forebyggende dosering tilsættes ugentligt: 0,5 dl. KlarPool pr. 10.000 liter vand.

Er der kommet belægninger på poolens bund og sider, skal poolvandet først desinficeres med en chokbehandling med Klor Starter (Se trin 2A), før KlarPool kan benyttes til at forebygge nye belægninger og misfarvninger.

Trin 4: Flokning

Gør badevandet klart med flokningsmidlet FlokPool flokpool

Specielt sidst på badesæsonen - eller efter en længere periode med høje temperaturer kan vandet opleves grumset. Helt små smudspartikler lægger sig i vandet og er umulige at rense op med f.eks. en bundsuger. Det kan derfor være nødvendigt at tilsætte et flokningsmiddel som FlokPool, der samler de små svævende uklarheder i større enheder, og som så bedre kan opfanges af poolens sandfilter eller med en bundsuger. I bassiner uden sandfilter vil uklarhederne i stedet bundfælde sig.

Badebassiner med papirfilter

For badebassiner med papirfilter gælder der, at pumpen skal være slukket mens FlokPool fordeles bredt rundt i poolen. Efter 1-2 dage har svævepartiklerne bundfældet sig. Rengør poolens bund efter to dage og genstart filterpumpen. Rens/udskift filteret.

Badebassiner med sandfilter

FlokPool tilsættes ved poolens skimmer mens pumpen kører. Efter 2-3 dage returskylles sandfilteret. Om nødvendigt gentages behandlingen. Anvendes filterkugler i sandfiltersystemet har flokningsmidlet ingen virkning, da filterkugler i forvejen optager de små partikler.

Trin 5: Rengøring

rengoring

Det kræver ikke kun kemisk vandpleje for at holde badebassin og pool rent og indbydende. Det er også nødvendigt at filtrere vandet gennem pumpesystemet og løbende fjerne nedfald og urenheder fra vandet. På moreland.dk kan der tilkøbes tilbehør som cover, net, støvsuger, filter mm. under de øvrige kategorier under Badebassiner & pools.

Alt-i-en vandpleje

Alt-i-en vandpleje kan købes som KiddyPool, Easy Pool mini/maxi, MultiKlor og MultiMate. kemikalieraltien

Der findes flere vandplejeprodukter som samler trin 2 og 3. Det gør det nemmere og mere overskueligt, men man kan ikke undgå trin 1 med at måle og justere vandets pH-værdi.

KiddyPool

KiddyPool desinfektion er nem klorfri vandpleje til soppebassinet. Indholdet af ét af de praktiske doseringsbreve holder vandet i et bassin på op til 600 liter rent og hygiejnisk i op til 2 uger. Børnene kan bade umiddelbart efter tilsætning, så der er ikke langt fra tanke til handling, når solen og temperaturen viser sig fra sin bedste side. KiddyPool virker effektivt mod begroninger, kim og sporer der har gode vækstbetingelser i det lave varme vand. KiddyPool er velegnet til brug med både fersk- og havvand, skummer ikke og er pH neutral.

Easy Pool

Easy Pool flyder i vandoverfladen og holder poolvandet rent og indbydende i 1-2 måneder. Easy Pool dispenseren afgiver kontinuerligt langsomklor, KlarPool og pH stabilisator til vandet samt modvirker kalkbelægninger i poolen. Easy Pool er ideel at bruge i perioder, hvor poolen står ubenyttet ved f.eks. bortrejse, da den selv doserer kemikalierne løbende, og holder vandet rent.

Easy Pool mini: Passer til pools og badebassiner på 2.000 til 10.000 liter.

Easy Pool maxi: Passer til pools og badebassiner på 10.000 til 50.000 liter.

MultiKlor

MultiKlor er et godt vandplejeprodukt til vedligeholdende desinficering af badevandet. Tabletterne indeholder langsomklor, KlarPool, flokningsmiddel og hårdhedsstabilisator der modvirker udfældning af kalk og mineraler i badevandet. MultiKlor tabletter mindsker behovet for brug af flere forskellige vandplejemidler.

MultiMate

Det er nemt og effektivt med MultiMate alt-i-en tabletter på 250g til større badebassiner og pools.

Tabletten har 3 faser og farver:

  • Pink: Hurtigopløselig klor
  • Hvid: Langsomopløseligt klor med multieffekt.
  • Blå: Forebyggelse af belægninger.


  • Dosering: 1 tablet pr. 20.000 liter vand.