Antallet af arbejdsulykker stiger i disse måneder

Antallet af arbejdsulykker stiger, fordi folk falder i det glatte føre, men med de rette forbehold kan antallet af faldulykker og skader nedsættes betydeligt.

I vintre med meget sne og frost sker der, ifølge arbejdstilsynet, op til 3.000 arbejdsulykker med glat føre. Virksomheder bør sørge for, at der er saltet og ryddet, allerede når de første ansatte møder ind. De ansatte, der arbejder uden for virksomhedens områder, bør have mulighed for at påsætte pigsåler på skoene. Der er flere varianter af pigsko til at sætte på skoen, så de kan bruges af flere medarbejdere.

Fra december til marts er antallet af faldulykker stigende især ved hård vinter. Det er nemlig ikke kun gangbesværede, der oplever store problemer. Der er flere erhverv, hvor de ansatte ofte også kommer galt af sted i det glatte føre. Særligt udsatte er de personer, der arbejder som postbude, ansatte i hjemmeplejen og chauførere. Det er ofte fortove, parkeringspladser og indkørsler, der ikke bliver ryddet og saltet tilstrækkeligt, der gør det svært at stå fast.

Selvom grundejere, virksomheder og kommuner har pligt til at holde deres arealer fremkommelige, så er det ikke muligt at undgå de glatte områder, og derfor skal virksomhederne tage deres egne forbehold, passe på de ansatte og dermed også undgå sygedage.

Moreland.dk sælger forskellige former for pigsåler, der let kan påmonteres kondiskoen, sikkerhedsskoen eller vinterstøvlen.

Almindelige pigsåler til arbejdet fås til 29 kr. pr sæt. Luksus pigsåler, der også kan anvendes til løb fås til 69 kr. pr. sæt.